Sökning: "Ulf Arvidsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ulf Arvidsson.

 1. 1. Företags arbete med, och kommunikation av, CSR : Hur företag arbetar med CSR och hur de kommunicerar arbetet till sina intressenter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Andreas Arvidsson; Anna Lönn; [2014]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Samhällsansvar; Hållbarhet; Kommunikation; Integrerad marknadsföringskommunikation; Intressenter;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Företags arbete med, och kommunikation av, CSR.– Hur företag arbetar med CSR och hur de kommunicerar arbetettill sina intressenter. LÄS MER

 2. 2. Den nationella värdegrunden : en kritisk granskning av implementeringen av äldreomsorgens värdegrund i en kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ulf Arvidsson; Emma Ingvarsson; [2013]
  Nyckelord :Values; implementation; approach; dignity and new institutional theory;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how a community motivates and ensures the implementation of its values and how this document affected personnel of meaning, vision and daily operations. The study was based on semi-structured interviews, in which nine respondents were interviewed in a city in southern Sweden. LÄS MER

 3. 3. Kumla Sjöpark : ett gestaltningsförslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Gry Arvidsson; [2010]
  Nyckelord :Sjöpark; design; perenner; kumlakalksten; Ulf Nordfjell; gestaltnings förslag ; lerjord;

  Sammanfattning : I Närke ligger Kumla stad, en liten stad med stor vilja att växa sig större. Som en del i den utvecklingen har man nu bestämt sig för att anlägga en stadspark, Kumla Sjöpark. Sjöparken ska vara en del i stadsutvecklingen och göra staden mer attraktiv för redan boende Kumlabor samt locka till nyinflyttningar. LÄS MER

 4. 4. Laborativ matematik - ett intressant och roligt arbetssätt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Gun Arvidsson; Ulf Lindberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I studien undersöks om ett laborativt arbetssätt påverkar 46 elevers intresse och förståelse för matematik. Genom enkäter av flervalskaraktär studeras elevernas inställning till matematik och hur en bra matematikundervisning ska vara. LÄS MER