Sökning: "Ulf Björk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulf Björk.

 1. 1. Olika röjningsprograms effekter på kvalitets och diameterutveckling i Bokskog

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Hampus Plantman; [2015]
  Nyckelord :röjning; Fagus sylvatica; kvalitet; volymutveckling; bokskog; pre-commercial thinning; European beech; quality development; volume production; stand development;

  Sammanfattning : Boken är Sveriges näst viktigaste ädellövträd och ett utpräglat sekundärt trädslag som trivs bäst i sluttningar med god bonitet. För att uppnå en god virkesproduktion med en tillfredställande kvalitet har boken relativt höga ståndortskrav. Av boktimmer görs det huvudsakligen fanér, möbler och finsnickerier. LÄS MER

 2. 2. Ståndortsanpassning och produktionspotential för björk i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sven Gustafsson; Jacob Rudhe; [2012]
  Nyckelord :Betula pendula; Betula pubescens; ståndortsindex; produktion; GIS;

  Sammanfattning : Large amounts of birch-timber are imported to Sweden, from particularly the Baltic States, since the domestic production can’t support the pulp industry. The goal of this study was to show the potential of birch and the area’s most suitable for birch production. The study was limited to Gävleborg County. LÄS MER