Sökning: "Ulf Bjelkengren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulf Bjelkengren.

  1. 1. Absorbed dose distributions in the vicinity of high-density materials in head and neck radiotherapy A quantitative comparison between measurements, Monte Carlo simulations and treatment planning system

    Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

    Författare :Ulf Bjelkengren; [2007]
    Nyckelord :Strålterapi; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Varje år diagnostiseras i Sverige ungefär 1100 personer med cancer i huvudhalsregionen. Typiska diagnoser är tungcancer, läppcancer och cancer i struphuvudet. I och runt om munhålan finns det stora skillnader i densitet mellan till exempel vävnad och tänder och vävnad och tandlagningar. LÄS MER