Sökning: "Ulf Danielsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulf Danielsson.

  1. 1. ”Sexiness with humor : those things are normal for me” - Undersökning av kvinnlig och manlig maskerad i några utav David LaChapelles bilder

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Nina Danielsson; [2009]
    Nyckelord :Konstvetenskap; Fotografi; David LaChapelle; Genus;

    Sammanfattning : David LaChapelle gör bilder som ofta är ganska provocerande i sitt uttryck eftersom de ofta föreställer mer eller mindre avklädda kvinnor och män i sexuellt laddade situationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka ett par av LaChapelles bilder ur ett genusperspektiv med utgångspunkt i konstvetaren Norman Brysons text “Géricault and ”Masculinity”. LÄS MER