Sökning: "Ulf Johan Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulf Johan Nilsson.

  1. 1. Sociala interaktioner hos utövare av World of Warcraft

    Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Lars Rydberg; Johan Hansson; [2010]
    Nyckelord :World of Warcraft WoW ; Social interaktion; Intervju; IRL; Online; Gemenskap;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Sociala Interaktioner hos utövare av World of Warcraft Författare: Lars Rydberg & Johan Hansson Handledare: Malin Nilsson Examinator: Ulf Petäjä Typ av rapport: C-Uppsats Utbildning: Media- och kommunikationsvetenskap Syfte: Arbetet är gjort med syftet att undersöka sociala interaktioner hos de som spelar World of Warcraft och hur de själva menar sig socialt agera i spelet. Problem: Onlinespel överlag, men speciellt spelare av World of Warcraft har media bedrivit en häxjakt mot. LÄS MER