Sökning: "Ulf Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Ulf Johansson.

 1. 1. CHARACTERIZATION OF THE GLYCEROL REDOX METABOLISM OF THE L. REUTERI STRAIN DSM 17938

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ulf Johansson; [2018]
  Nyckelord :3-HPA; Lactobacillus reuteri DSM 17938; redox metabolism; reuterin; SD4;

  Sammanfattning : Lactobacillus reuteri är en heterofermentativ bakterie som växer bra på flera olika kolkällor och har studerats flitigt på grund av dess probiotiska effekt. L. reuteri föreslås också för industriell användning, baserat på de intressanta produkterna som bildas vid fermentering. LÄS MER

 2. 2. A Consumer Study of Chinese Smartphones Influences of Purchase Intention in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Natalia Lopez; Tianyao Zhang; [2017]
  Nyckelord :International Marketing; Consumer Behavior; Purchase Intention; Brand Familiarity; Product Quality; Country of Origin; Huawei; Chinese smartphones; marketing strategy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: A Consumer Study of Chinese Smartphones: Influences of Purchase Intention in Sweden Seminar Date: May 31st 2017 Course: BUSN39 Business Administration: Global Marketing Authors: Natalia Lopez Casco and Tianyao Zhang Supervisor: Ulf Johansson Key Words: International Marketing; Consumer Behavior; Purchase Intention; Brand Familiarity; Product Quality; Country of Origin; Huawei; Chinese smartphones; marketing strategy. Purpose: The purpose of this research was to explore the elements that influence purchase intention of Chinese smartphones in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Deltagarkultur i en filterbubbla : En innehållsanalys av nätsamhället Twitch.tv's externa kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Michael Johansson; [2016]
  Nyckelord :filter bubble; participatory culture; social media; Twitch; Twitch.tv; marketing communications; discourse analysis; content analysis; identification; spreadable media; gaming culture; filterbubbla; deltagarkultur; sociala medier; Twitch; Twitch.tv; marknadskommunikation; diskursanalys; innehållsanalys; identifikation; spridbar media; spelkultur;

  Sammanfattning : Participatory culture inside a filter bubble – A content analysis of the network society Twitch.tv’s external communication.The aim of this essay was to study how user-generated content is being used and how it is presented by Twitch Interactive, Inc. LÄS MER

 4. 4. Effect on retail store image of a new format development: An explorative study of store image customers' associations in a pick-up point format setting.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Irene Grimani; Alfredo Privitello; [2016]
  Nyckelord :Store image; store image attributes; store image dimensions; traditional format; pick-up point; format development; IKEA; home furnishing retailer; multi-channel; omni-channel; video-elicitation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Effect on retail store image of a new format development: An explorative study of store image customers' associations in a pick-up point format setting Seminar Date: 30th May 2016 Course: BUSN39 Business Administration: Global Marketing Authors: Irene Grimani & Alfredo Privitello Supervisor: Ulf Johansson Key Words: Store image; format development; pick-up point; traditional format; store image dimensions; store image attributes; IKEA; home furnishing retailer; multi-channel; omni-channel; video-elicitation Purpose: The purpose of this research was to explore the effects on store image of a new format development. Specifically, the researchers investigated the new pick-up point format recently introduced in the homefurnishing sector. LÄS MER

 5. 5. Berättelsens framhävda existens : En läsning av Patrick Rothfuss två romaner The Name of the Wind och Slow Regard of Silent Things

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Carl Johansson; [2016]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; Patrick Rothfuss; narratologi; Ulf Olsson; Gérard Genette;

  Sammanfattning : .... LÄS MER