Sökning: "Ulf Lorentzson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulf Lorentzson.

  1. 1. Kvinnorna i litteraturhistorien : Hur ser det ut i läroböckerna idag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :My Hildingsson; Petra Stejre; [2013]
    Nyckelord :Läromedel; intersektionalitet; kategoriell ojämlikhet;

    Sammanfattning : This study aims to show what differences, if any, there are between how men and women are decribed in new litterature history textbooks for upper secondary school and then to compare them with and older textbook where differences already have been spotted. The books we anlyze are Svenska timmar litteraturen by Svante Skoglund (2012) and Ekengrens svenska by Hans-Erik Ekengren and Britta Lorentzson-Ekengren (2011) and the one we compare them to is Den levande litteraturen by Ulf Jansson (2007). LÄS MER