Sökning: "Ulf Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ulf Pettersson.

 1. 1. Kampanjfilmen - en talhandling till folket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Analys; kampanjfilm; semiotiska resurser; samtal; retorik; stilfigur;

  Sammanfattning : Politisk reklam i form av kampanjfilmer har sedan 2010 varit ett medieformat svenska partier använder sig av för att nå ut med sina politiska budskap till väljarkåren. I den här uppsatsen analyseras Nya Moderaternas officiella kampanjfilm från 2018 och den har visats i de kommersiella tv-kanalerna inför valet och på så sett nått ut till en bred och varierad målgrupp. LÄS MER

 2. 2. Olika röjningsprograms effekter på kvalitets och diameterutveckling i Bokskog

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Hampus Plantman; [2015]
  Nyckelord :röjning; Fagus sylvatica; kvalitet; volymutveckling; bokskog; pre-commercial thinning; European beech; quality development; volume production; stand development;

  Sammanfattning : Boken är Sveriges näst viktigaste ädellövträd och ett utpräglat sekundärt trädslag som trivs bäst i sluttningar med god bonitet. För att uppnå en god virkesproduktion med en tillfredställande kvalitet har boken relativt höga ståndortskrav. Av boktimmer görs det huvudsakligen fanér, möbler och finsnickerier. LÄS MER

 3. 3. Initiate change

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Ulf Barkan Pettersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kumla Sjöpark : ett gestaltningsförslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Gry Arvidsson; [2010]
  Nyckelord :Sjöpark; design; perenner; kumlakalksten; Ulf Nordfjell; gestaltnings förslag ; lerjord;

  Sammanfattning : I Närke ligger Kumla stad, en liten stad med stor vilja att växa sig större. Som en del i den utvecklingen har man nu bestämt sig för att anlägga en stadspark, Kumla Sjöpark. Sjöparken ska vara en del i stadsutvecklingen och göra staden mer attraktiv för redan boende Kumlabor samt locka till nyinflyttningar. LÄS MER

 5. 5. Trädslagsjämförelser på Omberg

  L3-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Tobias Johansson; [2008]
  Nyckelord :trädslagsjämförelser; Omberg;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är skrivet på C-nivå, inom ämnet skogshushållning på institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. Omfattningen är 10 poäng (15 hp), vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Handledare för arbetet har varit Ulf Johansson och Per Magnus Ekö, examinator var Eric Agestam. LÄS MER