Sökning: "Ulf Philipson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulf Philipson.

 1. 1. Påverkas regionala arbetsmarknader olika beroende på graden av en dominerande industri vid plötslig ekonomisk recession? -Fallstudie av tre norska regioner-

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulf Philipson; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Länder och regioner, där näringslivet koncentrerats kring ett fåtal industrier eller naturtillgångar är ofta sämre rustade inför plötsliga ekonomiska förändringar, vilket kan leda till förlängd arbetslöshet då nya jobbalternativ är begränsade.Arbetsmarknaden utgör i sig en avgörande faktor för ett lands ekonomiska och välståndsmässiga förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Prescription for a brand in change

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Af Klint; Anna Philipson; Helena Bjarne; [2010]
  Nyckelord :Branding; Change; Corporate Brand; Internal Brand Building; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Prescription for a Brand in Change Seminar Date: 2010-06-03 Course: BUSM08, Master Thesis in International Marketing and Brand Management Authors: Helena Bjarne, Linn af Klint and Anna Philipson Advisor: Ulf Elg Keywords: Branding, Change, Corporate Brand, Internal Brand Building Purpose: The purpose with our research is to study the internal work process with a brand in order to successfully adapt the brand to changes in the market. We intend to investigate the challenge a company faces when creating a modified brand based on the foundation of an already existing strong brand. LÄS MER