Sökning: "Ull"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Ull.

 1. 1. Undersökning av den ekologiska hållbarheten hos en ullfleecetröja : Ett utredande arbete med friluftsklädesföretaget Astrid Wild.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Filippa Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ullproduktion; återvunnen ull; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : I takt med att medvetenheten om klimatförändringar ökar hos konsumenter höjs också kraven på transparens hos företag. Det är därför viktigt för företag att arbeta med att kunna redovisa klimatpåverkan hos sina produkter. LÄS MER

 2. 2. Egen ull värmer bäst : en undersökning av organiseringen kring svensk ull

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Andersson; [2021]
  Nyckelord :fårnäring; svensk ull; ullhantering; organisering; Leavitts öppna systemmodell; förändringsagent; Sverige;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka hinder och åtgärder som finns i organiseringen kring svensk ull samt undersöker vad som behövs för att kunna skapa en gemensam organisation kring ullen. Studiens empiri baseras på intervjuer med personer som på olika sätt är kopplade till svensk ull och som representerar olika delar av ullens väg från gård till försäljning av färdig produkt. LÄS MER

 3. 3. Klassificering för svensk fårull En studie i förutsättningar om utvecklingen av ett svenskt klassificeringssystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna Sjösvärd; [2020-08-05]
  Nyckelord :Svensk ull; materialklassificering; ullfibrer; ullens historia; svensk ullklassificering;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 2020, 180 hpGrundnivå2020:18.... LÄS MER

 4. 4. 5 tips för att lindra din klimatångest

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Agnes Eriksson; [2020]
  Nyckelord :weave; digital weaving; jacquard; environment; climate; glaciers; time-lapse; väv; digitalväv; TC2; jacquard; miljö; klimat; klimatkommunikation; miljöorienterad humaniora; time-lapse; munkabälte; allmoge; svenska glaciärer; glaciär; tyngdtäcke; bindningar; ull; restgarn; samlande; industri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. IFRS 15 - Mycket väsen för lite ull? : En flerfallsstudie om interna effekter av IFRS 15 hos bolag med långa och komplexa kundavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jesper Gustafsson Dahlin; Jens Helander; [2020]
  Nyckelord :IFRS 15; organizational change; change process; revenue accounting; accounting change; processes; routines; systems; IFRS 15; organisatorisk förändring; förändringsprocess; intäktsredovisning; redovisningsförändring; processer; rutiner; system;

  Sammanfattning : Normgivare presenterar kontinuerligt nya redovisningsstandarder för att anpassa redovisningen efter samhällsutvecklingen. En sådan standard är IFRS 15, som avsåg att harmonisera intäktsredovisning och göra den mer jämförbar, samt minimera risken för intäktsplanering som orsakade ett flertal skandaler runt millennieskiftet. LÄS MER