Sökning: "Ull"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Ull.

 1. 1. Klassificering för svensk fårull En studie i förutsättningar om utvecklingen av ett svenskt klassificeringssystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna Sjösvärd; [2020-08-05]
  Nyckelord :Svensk ull; materialklassificering; ullfibrer; ullens historia; svensk ullklassificering;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 2020, 180 hpGrundnivå2020:18.... LÄS MER

 2. 2. 5 tips för att lindra din klimatångest

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Agnes Eriksson; [2020]
  Nyckelord :weave; digital weaving; jacquard; environment; climate; glaciers; time-lapse; väv; digitalväv; TC2; jacquard; miljö; klimat; klimatkommunikation; miljöorienterad humaniora; time-lapse; munkabälte; allmoge; svenska glaciärer; glaciär; tyngdtäcke; bindningar; ull; restgarn; samlande; industri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. IFRS 15 - Mycket väsen för lite ull? : En flerfallsstudie om interna effekter av IFRS 15 hos bolag med långa och komplexa kundavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jesper Gustafsson Dahlin; Jens Helander; [2020]
  Nyckelord :IFRS 15; organizational change; change process; revenue accounting; accounting change; processes; routines; systems; IFRS 15; organisatorisk förändring; förändringsprocess; intäktsredovisning; redovisningsförändring; processer; rutiner; system;

  Sammanfattning : Normgivare presenterar kontinuerligt nya redovisningsstandarder för att anpassa redovisningen efter samhällsutvecklingen. En sådan standard är IFRS 15, som avsåg att harmonisera intäktsredovisning och göra den mer jämförbar, samt minimera risken för intäktsplanering som orsakade ett flertal skandaler runt millennieskiftet. LÄS MER

 4. 4. Svensk ull för framtidens barnvagnar : En kvalitativ studie om tillämpning av svensk ull i barnvagnar med ändamål att bidra till minskat ullsvinn i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Jaxelius; Othilia Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :svensk ull; ullsvinn; stoppning; barnvagnar; hållbarhet; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Idag kastas eller bränns majoriteten av den svenska ullen upp, på grund av att det inte finns någon efterfrågan eller logistik för att ta tillvara på den. Samtidigt utgörs majoriteten av allstoppningsmaterial syntet, som utvinns från fossila bränslen vilket är ett stort miljöhot på jorden. LÄS MER

 5. 5. Ett hantverk i förändring : En studie av ulltextiliers tillverkning i Sverige från bronsålder till äldre järnålder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Eleonor Olsen; [2020]
  Nyckelord :Wool; textiles; textile tools; textile manufacturing; Bronze Age; Iron Age; Sweden.; Ull; textilier; textilredskap; textiltillverkning; bronsålder; järnålder; Sverige.;

  Sammanfattning : The complex process of manufacturing woolen textiles contains a long chain of cooperation between resources, techniques and society. With a focus on South and Central Sweden, this study aims to trace the development of woolen textiles and its manufacture, how and why it changed and obtained an increased meaning from the Early Bronze Age to the Early Iron Age. LÄS MER