Sökning: "Ull"

Visar resultat 6 - 10 av 50 uppsatser innehållade ordet Ull.

 1. 6. An online marketplace to help reduce the wastage of Swedish wool

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Akram Adinda; August Edström; Johan Isaksson; Tyson McLeod; [2018]
  Nyckelord :wool; marketplace; environment; ull; marknadsplats; miljö;

  Sammanfattning : Over 1800 metric tons of wool is produced in Sweden on a yearly basis, only 300 is used. This project involved creating an online marketplace where wool producers and the general public alike could turn to regarding the purchasing and selling of Swedish wool, as well as general information regarding wool. LÄS MER

 2. 7. Svensk fårull – en bra resurs : en fallstudie om att skapa mervärde på svensk ull

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Alina Eriksson; Saga Sjöling; [2018]
  Nyckelord :svensk fårull; värdekedja; supply chain management; co-creation;

  Sammanfattning : Miljö, hållbarhet och resurser har blivit allt viktigare i samhället och för företag. Jordens resurser är begränsade och det är viktigt att ta tillvara på de resurser som finns. I Sverige klipps årligen stora mängder ull från svenska får och majoriteten av ullen slängs istället för att användas som en resurs. LÄS MER

 3. 8. Lös inredning fri från flamskyddsmedel : En studie kring naturligt flamskyddat materials flamhärdighettillsammans med ull i en vävd konstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Svensson; [2018]
  Nyckelord :Natural flame-resistance; barrier material; inherent flame resistance; LOI; textile; fire safety; phosphorus; FR-fibre; naturligt flamskydd; barriärmaterial; inbyggt flamskydd; LOI; textil; brandkrav; fosfor; FR-fiber;

  Sammanfattning : Flamskyddsmedel har visat sig ha en stor påverkan på både miljö och hälsa. Den grupp flamskyddsmedel som i stor utsträckning har använts sedan slutet på 70-talet till början av 00-talet för textilier är polybromerade difenyletrar (PBDE). LÄS MER

 4. 9. Från tillskärningsspill till garn : Garnspinning med mekaniskt återvunner merinoull och polyamid 6.6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Wetterlund; Emma Mattisson; [2017]
  Nyckelord :textilt avfall; mekanisk återvinning; mekanisk bearbetning; ullåtervinning; ringspinning av ull; textilupprivning;

  Sammanfattning : I detta projekt har garn spunnits fram med olika blandningar av återvunna och jungfruliga fibrer av merinoull/polyamid 6.6. Detta för att möjliggöra återföring av tillskärningsspill i produktionskedjan åt företaget Woolpower® då spillmaterialet idag används till att tillverka filtsulor. LÄS MER

 5. 10. Lerstensskiva med armering av fårull : Undersökning av böjhållfasthet, ånggenomsläpplighet, brandtålighet,värmekonduktivitet och praktisk användning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Kristin Edkvist; Linnéa Powell; [2017]
  Nyckelord :clay; sheep’s wool; flexural strength; vapour permeability; thermal conductivity; practical use and fire resistance; Lera; fårull; ånggenomsläpplighet; böjhållfasthet; värmekonduktivitet; brandtålighet; armering;

  Sammanfattning : The focus of this study is aimed at the traditional building material; clay, together withsheep’s wool to act as reinforcement. The combination of the two materials created thebasis for an alternative board material. Soil-based building materials were used to alarge extent in the past. LÄS MER