Sökning: "Ulla Barkman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulla Barkman.

 1. 1. Lärares perspektiv på arbete med elever i matematiksvårigheter och speciallärarens roll i processen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Hult; Ulla Barkman; [2018]
  Nyckelord :Identifiering; matematiksvårigheter; specialpedagogiskt arbete; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om och förståelse av arbete kring elever i matematiksvårigheter, samt speciallärarens roll i problemlösningsprocessen. Det är en kvalitativ studie där speciallärare, specialpedagoger och klasslärare som alla arbetar med elever i matematiksvårigheter intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskonsulternas arbete - hur har det påverkats av revisionspliktens avskaffande?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Jenny Barkman Lövdal; Maarit Jansson; Cholticha Pruekwatcharakun; [2012]
  Nyckelord :Accounting consultant; auditor; the abolition of mandatory auditing; Redovisningskonsult; revisor; revisionspliktens avskaffande;

  Sammanfattning : Titel: Redovisningskonsulternas arbete - hur har det påverkats av revisionspliktens avskaffande?Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi, redovisning och revision, 15 Hp, FÖA300Författare: Jenny Barkman Lövdal, Maarit Jansson, Cholticha PruekwatcharakunHandledare: Ulla Pettersson Datum: 31 maj 2012Problemformulering: Revision har genomgått lagändringar under en lång tid och kravet på kunskap om revision har ändrats i takt med detta. År 2010 infördes en lagstiftning om avskaffande av revisionsplikt för små bolag i Sverige, vilket ökade efterfrågan på redovisningskonsulter. LÄS MER