Sökning: "Ulla Christina Hallberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulla Christina Hallberg.

  1. 1. Livet efter stroke - Faktorer som påverkar de yngre patienterna

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Christina Eklund; Anna Hallberg; Ulla Hansson; [2009]
    Nyckelord :dolda funktionshinder; information; rehabilitering; stroke; stöd; yngre; åldersanpassad; återanpassning;

    Sammanfattning : Stroke är en av våra stora folksjukdomar och årligen insjuknar 35 000 människor varav 20 procent är mellan 19 och 64 år. Det innebär stora omställningar i livet för de yngre iarbetsför ålder som insjuknat i stroke då de ofta har en familj att ta hand om och ett arbete att gå till. LÄS MER