Sökning: "Ulla Hanson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulla Hanson.

  1. 1. Indexering i några svenska databaser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Ulla Ch. Hanson; [1982]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En undersökning av teori och praktik bakom indexeringsarbetet vid några svenska databaser. Presentationen baseras på intervjuer, studiebeskök och litteraturstudier. Inledningsvis förklaras begreppet indexering speciellt med avseende på kontrollerad och fri ämnesordsättning. LÄS MER