Sökning: "Ulla Henell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulla Henell.

  1. 1. Möte, reflektion och ansvar : i arbete som sjukgymnast i neurologisk rehabilitering

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Ulla Henell; [2018]
    Nyckelord :neurological rehabilitation; stroke; physiotherapy; encounter; reflection; responsibility; autonomy; practical knowledge; tacit knowledge; experience; disappointment; neurologisk rehabilitering; stroke; sjukgymnastik; möte; reflektion; ansvar; autonomi; praktisk kunskap; tyst kunskap; erfarenhet; besvikelse;

    Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä beskriver jag två möten med personer som drabbats av stroke. I reflektion kring dessa möten redogör jag för dilemman i min yrkesvardag. Jag försöker att beskriva vikten av att förståelse uppnås mellan mig som sjukgymnast i neurologisk rehabilitering och de personer jag möter. LÄS MER