Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Mödrars upplevelse av stöd vid amning

    Magister-uppsats,

    Författare :Ulla Tillberg Liselott Hjelm; [2010-07-08]
    Nyckelord :breastfeeding; nursing; support; guidance; encouragement; information; early discharge;

    Sammanfattning : Att få barn och bilda familj är en omvälvande händelse i en kvinnas liv. Blivande föräldrar har ofta en bild av att deras nyfödda barn skall ammas. Att amma är något en kvinna kan behöva lära sig och det kan gå olika lätt för olika kvinnor. LÄS MER