Sökning: "Ulla Lund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ulla Lund.

 1. 1. Villa Sassi : ett gestaltningsförslag för trädgården

  M1-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Holm; [2015]
  Nyckelord :trädgårdsdesign; Ulla Molin; prydnadsgräs; villaträdgård; garden design; ornamental grass; private garden;

  Sammanfattning : Examensarbetet ”Villa Sassi - ett gestaltningsförslag” redogör för tankar och processer under utformningen av det slutliga förslaget till trädgårdens utformning. Villa Sassi ligger i Lunds norra utpost, och förslaget tar hänsyn till platsen. Huset är ritat av arkitekt Heidi Sassi. De har själva byggt huset. LÄS MER

 2. 2. Ulla Molin och Hallqvistska gården i Lund : då, nu & sen

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Julia Andersson; [2012]
  Nyckelord :Ulla Molin; trädgård; trädgårdsdesign; Hallqvistska gården; Lund; Torsten Bergström; Märta Bergström; Gunilla Svensson; flerfamiljsträdgård;

  Sammanfattning : Brf Hallqvistska gården är belägen på Kävlingevägen 36 i Lund. Föreningen består av sex hushåll, vilka gemensamt nyttjar och ansvarar för hur trädgården ska disponeras ochskötas. Trädgården utmärker sig genom att den är ritad av Ulla Molin och dessutom kom att bli denna tongivande trädgårdskvinnas sista trädgårdsuppdrag. LÄS MER

 3. 3. Ulla Molin - Östbergs trädgård i Lund

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Caroline Isaksson; [2009]
  Nyckelord :Ulla Molin; funktionalism; trädgårdar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bonden i Graven Bredvid - En osteologisk studie av den medeltida befolkningen i Norra Nöbbelöv och deras skador på skeletten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Magnus Rosenkvist; [2005]
  Nyckelord :Osteology; Trauma; Fracture; Osteoarthritis; Medieval; Urbanisation; Rural Farming Village; City of Lund; Prehistory; Förhistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper is the result of an osteological study of the skeletal remains uncovered during an archaeological excavation of the medieval cemetery in Norra Nöbbelöv. The purpose of the study is to compare the material from the rural site (Norra Nöbbelöv) with materials excavated from the old medieval graveyards in the city of Lund. LÄS MER