Sökning: "Ulmus laevis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulmus laevis.

 1. 1. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Annika Svensson; [2022]
  Nyckelord :biokol; substrat; vattenhållande förmåga; torr skrymdensitet; kompaktdensitet; porositet; containerodling; Air-Pot; Ulmus laevis; Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E;

  Sammanfattning : Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat. LÄS MER

 2. 2. Efter almsjukan : förslag till ersättare för Ulmus glabra, Ulmus glabra 'Camperdownii' samt Ulmus minor 'Hoersholmiensis'

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Marcus Persson; [2009]
  Nyckelord :Efter almsjukan; Förslag till ersättare för Ulmus glabra; Ulmus glabra Camperdownii samt Ulmus minor Hoersholmiensis ; Ulmus; glabra; Camperdownii; Hoersholmiensis;

  Sammanfattning : Jag valde att skriva om ersättare för alm då jag sett almar av olika slag dö bort och försvinna i städer, parker och andra platser med ett snabbt förlopp på grund av almsjukan. Under sommaren 2008 när jag arbetade med att inventera alm och almsjuka på Gotland väcktes frågan om vilket träd som skulle kunna ersätta almen... LÄS MER