Sökning: "Ulrica Ädel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrica Ädel.

  1. 1. Barns inflytande i dokumentationsprocesser : En kvalitativ uppsats om hur förskollärare skapar förutsättningar för alla barns inflytande i dokumentationsprocesser

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Ulrica Ädel; Helena Blomkvist; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur förskollärare skapar förutsättningar för barns inflytande i dokumentationsprocesser. Uppsatsen är kvalitativ och vi använde triangulering som metod. Trianguleringen består av icke-deltagande ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER