Sökning: "Ulrica Bladh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulrica Bladh.

 1. 1. Pedagogers uppfattning av lekens roll i undervisningen – En studie i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ulrica Bladh; Sakina Uruzgan; [2010]
  Nyckelord :lek; skola; pedagoger; undervisning; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers uppfattning av lekens roll i pedagogiken samt hur leken används i undervisningen i årskurs ett. Vi har undersökt om det förekommer problem för pedagogerna när det gäller att använda sig av lek i undervisningen. Vi har också undersökt vilka problem som i så fall kan uppstå. LÄS MER

 2. 2. Humor och skratt i omvårdnad : en del av hälsoprocessen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Ulrica Bladh; Mitya D'Alesio; [2004]
  Nyckelord :humor; skämt; skratt; omvårdnad; immunsystem; endorfiner;

  Sammanfattning : Humor och skratt genomsyrar livet i sin helhet det är ett sätt för människor att vara tillsammans och förhålla sig till varandra. Med hjälp av humor kan vårdgivaren och patienten minska klyftan mellan dem, den kan även bidra till att patienten känner ett förtroende för vårdpersonalen. LÄS MER