Sökning: "Ulrica Rier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrica Rier.

  1. 1. Pedagogers uppfattningar av lekens betydelse för barns lärande

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Erika Palfelt; Ulrica Carlstedt; [2011]
    Nyckelord :Lek; lärande; utveckling;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger uppfattar och värderar lekens betydelse för barns lärande samt hur de beskriver att de tillämpar lek i verksamheten. Pedagogerna intervjuades med öppna frågor för att vi skulle kunna ta tillvara på deras individuella åsikter. LÄS MER