Sökning: "Ulrica Wennerberg Korneliusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrica Wennerberg Korneliusson.

  1. 1. Sjuksköterskans förutsättningar för en tidig identifiering av sepsis

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ulrica Wennerberg Korneliusson; Susanna Wingård; [2022-02-07]
    Nyckelord :Sepsis; identify; experience; nurse; nursing care; sepsissyndrome; early diagnosis; missed diagnosis; disease attribute; symptom assessment; knowledge; competense; screening tool; biomarkers; infection;

    Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten i sepsis är hög och en snabb identifiering samt en tidig administrering av antibiotika är av högsta prioritet för att undvika septisk chock där risken för allvarliga komplikationer med dödlig utgång föreligger. Sjuksköterskan är den i vårdteamet som arbetar närmast patienten och besitter största möjligheten att identifiera sepsis i ett tidigt skede. LÄS MER