Sökning: "Ulrik Bergsland"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ulrik Bergsland.

 1. 1. Sustainability effects of introducing legumes in traditional cropping systems : an experimental case study in Swedish context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jakob Rönnholm Håkansson; Ulrik Bergsland; [2019]
  Nyckelord :cropping system; legumes; optimization; profitability; sustainability;

  Sammanfattning : The agricultural sector of the world faces a growing food demand because of a growing world population. To support this growing demand, it could be necessary that agricultural production increases, this increase in production must be achieved sustainably. LÄS MER

 2. 2. En studie av drivkrafter och barriärer för att integrera hållbarhet i ett livsmedelsföretag : en fallstudie av ett svenskt slakteriföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ulrik Bergsland; Filippa Isaksson; [2018]
  Nyckelord :hållbarhet; köttbranschen; livsmedelsbranschen; livsmedelsföretag; mat; kött; sustainable supply chain management;

  Sammanfattning : Parisavtalet, Kyotoprotokollet och livsmedelsstrategin driver på för ett mer hållbart arbete inom företag. I studien kopplas hållbarhetsarbete mot livsmedelsföretag eftersom mat är något som alltid kommer att behövas, och det är då av vikt att den är hållbart producerad. LÄS MER

 3. 3. An econometric estimation of the Swedish hog market : estimation of short and long run elasticites

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ulrik Bergsland; [2017]
  Nyckelord :elasticity; hog supply; econometrics; time-series;

  Sammanfattning : The Swedish aggregated hog supply has been in a steadily decreasing trend during the last twenty years. In this paper the Swedish price supply relationship is examined to find elasticities for the market. The estimation of the supply function is made using AR (1) regression. LÄS MER