Sökning: "Ulrika Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Ulrika Axelsson.

 1. 1. Scenarioanalys av centralisering av verksamhet : En analys av effekter vid centralisering med avseende på transportkostnader och lagernivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Ulrika Axelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En del av företaget Skanska Rentals verksamhet är uthyrning av kranar och bygghissar. Denna verksamhet går under namnet Kran och Hiss (KoH) och bedrivs idag på fyra anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Syftet med detta examensarbete är att undersöka scenariot att verksamheten centraliseras till endast en anläggning. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogisk handledning i grundskolan : Lärares upplevelser av grupphandledning och dess effekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Appelgren; Ulrika Axelsson; [2019]
  Nyckelord :gruppgandledning; specialpedagogisk handledning; handledningseffekter; barn i behov av särskilt stöd; fenomenologisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att utforska och få ökad förståelse för hur lärare som grupphandleds av en specialpedagog upplever handledning. Vi ämnade även utforska hur lärare upplevde grupphandledningens effekter i deras yrkesutövning. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Axelsson; Ulrika Werner; [2016]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Kvinnor; Förändrat liv; Rädsla;

  Sammanfattning :   SAMMANFATTNING Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje år drabbas ungefär 11 000 kvinnor. Hjärtinfarkt kan innebära en traumatisk upplevelse vilket kan påverka kroppen negativt både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 4. 4. Organdonation en utmaning för intensivvårdsjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Axelsson; Christina Wadell; [2015]
  Nyckelord :hjärndöd; organ-bevarande; organdonator; organdonation; intensivvård; omvårdnad; erfarenhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Mellan behovet av organ för svårt sjuka patienter och tillgängligheten på organ från avlidna donatorer finns det i dag ett stort gap. Behovet av organ för transplantation har världen över blivit en växande angelägenhet dels för individen som är i behov av ett nytt organ men även för samhället i stort. LÄS MER

 5. 5. Hemmet som plats för omvårdnad : Närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Brunnegård; Lena Johansson; [2013]
  Nyckelord :palliative care; home care; relative; next of kin; experience; caring;

  Sammanfattning : Alltfler människor har en önskan om att få leva sina sista dagar i hemmet. Att vara närstående till en döende person innebär ofta en enorm påfrestning och en krisartad livssituation. Närstående ställs inför svåra utmaningar och upplever en börda i att upprätthålla vardagen och utföra praktiska göromål i vården av den sjuke. LÄS MER