Sökning: "Ulrika Bergengren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Bergengren.

  1. 1. Sjuksköterskans beslut om aktivering av mobila intensivvårdsteam

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Henrik Andersson; Ulrika Bergengren; [2015-06-22]
    Nyckelord :Beslutsfattande; mobil intensivvård; sjuksköterska; kritisk försämring;

    Sammanfattning : Sjuksköterskan har ett ansvar enligt lagen att upprätthålla patientsäkerheten. Studier visar att dödsfall och inläggningar på intensivvården kan förebyggas om försämrade patienter får adekvat vård i rätt tid. Det förekommer dock att vårdavdelningars vårdinsatser för försämrade patienter är suboptimala. LÄS MER