Sökning: "Ulrika Björkman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ulrika Björkman.

 1. 1. Musik i hem och förskola - Pedagogers och föräldrars beskrivningar av musikens användningsområden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cassandra Evald; Ulrika Björkman; [2018]
  Nyckelord :Lärande; Musik; Trygghet;

  Sammanfattning : Det är tidigare känt genom forskning att musik i många fall har en positiv inverkan på människor. Förutom att musiken kan hjälpa vid olika former av terapi och har en avstressande effekt på människor finns det forskning på musikens betydelse för barns inlärning. LÄS MER

 2. 2. Under ytan ... det onämnbara vid sekelskiftet 1900 : En studie av hur Hallwylska museet med utgångspunkt från museets samlingar gestaltar en tillfällig temautställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Ulrika Björkman; [2013]
  Nyckelord :kulturvård; museer; temautställning; utställningsverksamhet; samlingar;

  Sammanfattning : This paper, from Hallwylska museum collections to the exhibition ”Beneath the surface ... The Unmentionableat the turn of the 20th Century” is a survey of how the Hallwylska museum on the basis of its collections createsa temporary exhibition. LÄS MER

 3. 3. Traumaomhändertagande på akutmottagningen : Upplevelser ur patientens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för sjuksköterskeutbildning; Högskolan Väst/Avd för sjuksköterskeutbildning

  Författare :Antonia Björkman; Ulrika Hult; [2012]
  Nyckelord :Traumaomhändertagande; upplevelser; patient; akutmottagning;

  Sammanfattning : Background:A trauma is a potential life threatening state which demands special resources and optimal care. Trauma doesn't just mean physical violence against the body, it can also put the patient in a psychological crisis. LÄS MER

 4. 4. Konkurrensstrategier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jenny Aspeholm; Ulrika Björkman; [2008]
  Nyckelord :differentiering målgrupp nätverk; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. FLERSPRÅKIGHET OCH LÄSSTIMULANS : Hur den språkliga sammansättningen hos elevunderlaget påverkar skolbibliotekariens arbete med lässtimulering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Ulrika Björkman; Magdalena Harrtoft; [2007]
  Nyckelord :Humanities; Skolbibliotek; Skolbibliotekarier; Lässtimulans; Flerspråkighet; School libraries; School librarians; Bilingualism; Reading promotion; Humaniora; Social Sciences;

  Sammanfattning : In today?s´ multicultural society increasing numbers of school librarians are faced with a relatively new target group of pupils. This group is linguistically less homogenous than previously and this requires modern adaptations of pedagogic methods. LÄS MER