Sökning: "Ulrika Björnfot"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Björnfot.

  1. 1. Ersättning i skatteprocessen - tid för förändring? : En undersökning av om ersättningsmöjligheterna i skatteprocessen bör förändras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Caroline Björnfot; Ulrika Kolberg; [2015]
    Nyckelord :skatterätt; ersättning; ersättning i skatteprocessen; ombud; biträde;

    Sammanfattning : .... LÄS MER