Sökning: "Ulrika Eller"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade orden Ulrika Eller.

 1. 1. Kön eller kompetens : Hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Henny Bucht; [2019]
  Nyckelord :Gender; Journalism; Sporting commentator; Public reactions; Genus; Journalistik; Sportkommentator; Publikreaktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga sportkommentatorer och experter ser på kommentarer och kritik som de får av publiken. LÄS MER

 2. 2. Jag är ju också med i den här familjen : Upplevelser hos syskon till barn med cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Vinge; Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :syskons upplevelser; pediatrisk onkologi; hälsa; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat på att också syskonens behov måste mötas genom god omvårdnad som en naturlig del inom den pediatriska onkologin. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos syskon till barn med cancer och att få en bättre förståelse för deras situation. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande och främjande -om tidiga insatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Artberger; [2019]
  Nyckelord :Förebyggande arbete; förskolan; pedagogisk dokumentation; specialpedagogens roll; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Artberger, Ulrika (2018). Förebyggande och främjande – om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Att leva med epilepsi : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Larsson; Ulrika Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :Epilepsi; livsvärld; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett epileptiskt anfall är ett retningstillstånd i hjärnvävnaden som utlöses av en plötslig, okontrollerad elektrisk urladdning i hjärnans nervceller. Vid sjukdomen epilepsi innebär det att individen har tendens att få återkommande, oprovocerad ökad elektrisk aktivitet i hjärnvävnaden som därmed utlöser epileptiska anfall. LÄS MER

 5. 5. Är Python pyton? : Erfarenheter vid användning av programmering i matematikundervisning i grundskolans senaste år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Ulrika Balla; [2019]
  Nyckelord :programmering; matematik; grundskolans senare år; Python; didaktik; pedagogik; matematikundervisning; högstadiet;

  Sammanfattning : Hösten 2018 inrättades en reviderad läroplan för grundskolan och gymnasiet. Den största förändringen var att programmering har lagts till i matematik- och teknikämnena. Med detta kommer frågor om hur programmering ska användas i matematikundervisningen och samtidigt inte försämra elevernas kunskaper och resultat. LÄS MER