Sökning: "Ulrika Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Ulrika Eriksson.

 1. 1. Den betydelsefulla helhetsbilden En vinjettstudie ur specialpedagogiska perspektiv i arbete för en förskola likvärdig för alla barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Blad; Ulrika Eriksson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; förskola; likvärdighet; inkludering; specialpedagoger; organisation; tid; yrkesroll; helhetsbild; hermeneutisk ansats; vinjettmetod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att upptäcka framgångsfaktorer i den specialpedagogiska yrkesrollen, som några specialpedagoger ser som betydelsefulla i sitt arbete mot en förskola likvärdig för alla barn. Vidare undersöks vad specialpedagogerna anser sig behöva för att möjliggöra en förbättring och utveckling av sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Språkdidaktiska strategier i ett andraspråksperspektiv : Ämneslärares strategier i samhälls- och naturvetenskapliga kurser på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Ulrika Eriksson; [2020]
  Nyckelord :språkdidaktik; andraspråksperspektiv; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie har med utgångspunkt i observationer och semistrukturerade intervjuer sökt svaret på vilka språkdidaktiska strategier två gymnasielärare inom de samhälls- och naturvetenskapliga ämnena använder sig av i klassrumsarbetet. Vidare har andraspråksperspektivet använts för att se vilka konsekvenser dessa strategier kan få samt vilka möjligheter andraspråkseleverna ges att uppnå ett vetenskapligt språk. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters erfarenheter av kompetens i samband med vård i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Taina Turunen; Lagerqvist Eriksson Ulrika; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; kunskap; sjuksköterska; sjuksköterskestudent; stöd; vård vid livets slut;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Alltfler människor är i behov av palliativ vård. Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för omvårdnaden. Att utföra palliativ vård och vård vid livets slut är utmanande och kräver kunskap hos den som vårdar. LÄS MER

 4. 4. Utvecklande ledarskap medierar relationen mellan etiskt klimat och kreativt klimat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ulrika Haak; Alice Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Organisation; organisationsklimat; kreativitet; kreativt klimat; etiskt klimat; ledarskap; utvecklande ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte sambandet mellan etiskt klimat och kreativt klimat samt det utvecklande ledarskapets effekt på denna relation. Organisationer ställs idag inför stora utmaningar i en snabb och föränderlig omvärld. Framförallt ställs höga krav på organisationer att vara kreativa. LÄS MER

 5. 5. Jag är ju också med i den här familjen : Upplevelser hos syskon till barn med cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Vinge; Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :syskons upplevelser; pediatrisk onkologi; hälsa; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat på att också syskonens behov måste mötas genom god omvårdnad som en naturlig del inom den pediatriska onkologin. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos syskon till barn med cancer och att få en bättre förståelse för deras situation. LÄS MER