Sökning: "Ulrika Folkesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ulrika Folkesson.

 1. 1. -Hej! Vad kul att du är här! : – En kvalitativ studie om lärares närvarofrämjande arbete i grundskolans olika stadier.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ulrika Folkesson; [2021]
  Nyckelord :främja skolnärvaro; grundskola; specialpedagogik; fokusgruppintervju; tematisk analys; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om lärares närvarofrämjande arbete i grundskolans olika stadier samt lärares erfarenheter av vad som försvårar arbetet med att främja skolnärvaro. Genom att identifiera framgångsfaktorer och försvårande faktorer hoppas jag att studien kan bidra med ökad kunskap kring ett ämne som berör många svenska skolor idag. LÄS MER

 2. 2. Vad ska det leda till? : – En kvalitativ studie om lärares förväntningar på en ADHD-utredning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Emma Malm; Ulrika Folkesson; [2018]
  Nyckelord :ADHD; lärares förväntningar; specialpedagog; fenomenografi;

  Sammanfattning : Det finns idag en större kännedom om neuropsykiatriska tillstånd hos barn och efterfrågan på neuropsykiatriska diagnosutredningar ökar därför både i Sverige och resten av världen. Det är många gånger läraren som initierar en utredning. LÄS MER

 3. 3. Barn som kissar på sig - enures, urininkontinens och livskvalitet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ulrika Bengtsson; Lena Schrödter Folkesson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att leva med stomi

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Ulrika Bernow Johansson; Helena Folkesson; Jenny Eriksen; [2007]
  Nyckelord :Stomi; livskvalitet; kroppsuppfattning; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år stomiopereras ca 15 000 personer i Sverige av olika bakomliggande orsaker. Detta påverkar individens livskvalitet på ett eller annat sätt. Syfte: Belysa hur individer med enteral stomi upplever sin livskvalitet i det dagliga livet. Metod: En litteraturstudie. LÄS MER