Sökning: "Ulrika Forsgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulrika Forsgren.

 1. 1. Engagemang på sikt? : En kvantitativ studie beträffande måluthållighet, arbetsengagemang och krav, kontroll samt stöd hos chefer och andra anställda inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Ulrika Forsgren; [2015]
  Nyckelord :Måluthållighet; arbetsengagemang; krav; kontroll och stöd; utbrändhet;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är ständigt under utveckling vilket ställer krav på anställda att vara effektiva, anpassningsbara, motiverade och välmående. Syftet med studien var att undersöka om anställda kan inneha arbetsengagemang under en längre tid genom måluthållighet, alltså om det finns ett samband emellan dem. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsmärkning : En studie om konsumenters läsande av och förtroende för obligatorisk livsmedelsinformation.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ulrika Forsgren; Emil Arvidsson; [2013]
  Nyckelord :Mandatory food information; frequency in reading; confidence.; Obligatorisk livsmedelsinformation; läsfrekvens; förtroende.;

  Sammanfattning : BakgrundSvensk media uppmärksammade i början av 2000-talet brott mot livsmedelslagstiftningen inom både Sverige och andra länder i Europeiska unionen. Köttbedrägerier och fusk med ursprungsmärkning hade förekommit. LÄS MER