Sökning: "Ulrika Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ulrika Fransson.

 1. 1. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Fransson; Karin Josefsson; [2017]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; överviktiga barn; upplevelse; lyhördhet; familj; riktlinjer; motivation;

  Sammanfattning : Det finns ett nära samband mellan ett barns övervikt och familjens livsstil. Familjen är därför en avgörande faktor för barnets framtida val av livsstil och därmed även för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. BVC-sjuksköterskan har en unik roll i det hälsofrämjande arbetet med familjer med små barn. LÄS MER

 2. 2. Ambitionen om det essentiella : Innebörder av urmjölkning utifrån levda erfarenheter för mammor vars barn fötts prematurt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Fransson; [2015]
  Nyckelord :milk-out of breastmilk; neonatal; mothers; phenomenological hermeneutic analysis; self-confidence; fenomenologisk hermeneutik; mammor; neonatalvård; självtillit; urmjölkning;

  Sammanfattning : Bakgrund Många mammor som fött barn prematurt önskar amning som uppfödning för sitt barn för bröstmjölkens immunologiska faktorer och som en kompensation för att graviditeten avslutats för tidigt. Amningens etablering kan vara komplicerad och kräva tålamod när barnet behöver vård. LÄS MER

 3. 3. Mammors upplevelser av att etablera amning när barnet vårdas på en neonatalavdelning : Åsidosätta sig själv för att ge liv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Fransson; [2014]
  Nyckelord :Amning; litteraturstudie; mammor; upplevelser; neonatalvård;

  Sammanfattning : Många mammor vars barn vårdats på en neonatalavdelning har känt sig oförberedda på situationen med stor oro för barnets liv och hälsa. Bröstmjölk och amning har visat sig ha flera fördelar för både den fysiska- och kognitiva utvecklingen samt anknytningen med en särskild betydelse om barnet fötts prematurt eller om det funnits behov av vård under nyföddhetsperioden. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av att vara drabbad av gynekologisk cancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Theres Fransson; Ulrika Nilsson; Ida Viktorsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kulturella skillnader i ledarskapet mellan Sverige och Österrike. En fallstudie av effektivt ledarskap, konflikthantering, beslutsfattande samt kommunikation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Fransson; [2012-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Återkommande ekonomiska kriser, den globala utvecklingen samt expansion av organisationer tilldiversifierade marknader ställer nya krav på ett internationellt ledarskap med kunskap angåendekulturella skillnader. Det ledare gör över hela världen är ungefär detsamma men dess utförandeskiljer sig åt mellan olika länder vilket kan leda till att missförstånd och konflikter uppstår, ettstörre fokus på kulturell kunskapsinhämtning kan leda till ökad effektivitet och underlättabemötande av kriser. LÄS MER