Sökning: "Ulrika Gray"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulrika Gray.

 1. 1. Sexköp som sexköp? En sexköpares straffrättsliga ansvar i människohandelskedjan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Langels; [2011]
  Nyckelord :sexköp; människohandel; trafficking; köp av sexuella tjänster; köp av sexuell handling av barn; Palermoprotokollet; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Each year millions of people are victim of human trafficking and the demand for women’s and children's sexual services is particularly high. Sweden has a unique law criminalizing the purchase of sexual services, which is closely linked to the human trafficking industry. LÄS MER

 2. 2. En skola för alla, även för elever med särskilda behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulrika Gray; [2009]
  Nyckelord :svenska; diagnoser; elever med särskilda behov; resurser; kunskap; utbildning; motivation;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka pedagogers tankar och erfarenheter kring undervisning av elever med särskilda behov på en skola. Detta för att öka kunskapen om hur man som ämneslärare kan öka möjligheterna för dessa elever att klara undervisningens mål samt att skapa förståelse för vilka brister och behov som finns i detta arbete. LÄS MER