Sökning: "Ulrika Härnborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Härnborg.

  1. 1. Högläsning : Pedagogik eller tidsfördriv?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Ulrika Härnborg; Pernilla Moqvist; [2008]
    Nyckelord :Pedagogy; reading aloud; literature and pedagogues; Pedagogik; högläsning; litteratur och pedagoger;

    Sammanfattning : Studien handlar om verksamma pedagogers syn på högläsning. Med högläsning avser vi när pedagogen läser högt ur en text, en bok eller ett läromedel. LÄS MER