Sökning: "Ulrika Hom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Hom.

  1. 1. Matematik i förskolan

    C-uppsats,

    Författare :Ulrika Hom; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SammanfattningMot bakgrund av läroplanens nya krav som träder i kraft 1 juli 011, är syftet med denna uppsats att ge pedagogerverktyg i vardagsarbetet för att kunna väva in matematik på ett meningsfullt och lustfyllt sätt.Mitt syfte är att inspirera och motivera pedagoger i förskolan att se sin verksamhet som en del av detsammanhängande utbildningssystemet, ge dem verktygen att kunna genomföra enklare aktiviteter som synliggörmatematiken, delge tankar kring möjligheterna med språkbruket samt kunskap kring vad som utgörgrundläggande taluppfattning och ett sätt att mäta detta i barngruppen. LÄS MER