Sökning: "Ulrika Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Ulrika Jansson.

 1. 1. Döva i arbetslivet : En studie om upplevelser av utanförskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ulrika Jansson; [2020]
  Nyckelord :Döva; döva och gravt hörselskadade; svenskt teckenspråk; arbetsliv och utanförskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om döva i arbetslivet. Meningen med uppsatsen är att undersöka om döva upplever sig utanför på sina arbetsplatser och i vilka situationer det uppstår. En av frågeställningarna är hur döva beskriver den språkliga interaktionen. Tidigare forskning visar att döva hamnar utanför på grund av de språkliga barriärerna. LÄS MER

 2. 2. Identitetsskapandet av kommunikatörsrollen : En fallstudie av yrkesrollen som kommunikatör i en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :ulrika Jansson Klintberg; Eelsoo Liisa; [2019]
  Nyckelord :Communication officer; Instagram account; institutional influences; communication documents;

  Sammanfattning : This paper presents a qualitative single case study of a communicators’ practice with a neo-institutional theory perspective. The aim with this paper is to explore and present how a communications officer reflects on the daily assignments and how the work is affected by the surrounding society, institutional influences and communicational strategic documents. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans roll vid upplevd sårbarhet hos patienter med HIV : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ulrika Duse; Ulrika Jansson; [2017]
  Nyckelord :Humant immunbristvirus; Sjuksköterskans roll; Stereotyper; Stigmatisering; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund  Sedan första utbrottet av Humant immunbristvirus år 1981 har det skett en utveckling inom såväl kunskap kring diagnosen som behandlingsalternativ. Synen på diagnosen har utvecklats i samhället, dock existerar fortfarande inbitna fördomar som medför stigmatisering, diskriminering och isolering. LÄS MER

 4. 4. Mindfulness vid omvårdnad av patienter med kronisk smärta

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabell Jansson; Ulrika Uddin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bild och form i förskolan : en didaktisk studie av förskollärares tankar kring bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victoria Engström; Ulrika Jansson; [2016]
  Nyckelord :Bild och form; didaktik; undervisning; ämneskompetens; fritt skapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra förskollärares tankar om att arbeta med barns utveckling och lärande inom bild och form. Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. LÄS MER