Sökning: "Ulrika Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Ulrika Johansson.

 1. 1. Vård i livets slutskede: nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michelle Berndtsson; Ulrika Johansson; [2019-08-08]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; medicinavdelning; äldre patienter; vård i livets slutskede; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukhusens medicinavdelningar är komplexa och krävande arbetsplatser och vården som patienterna på dessa avdelningar behöver varierar oerhört. Det är inte ovanligt att de ansvariga sjuksköterskorna vårdar kurativa patienter parallellt med döende patienter. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder vid insomni : En litteratursammanställning av kunskap kring omvårdnadsåtgärder för att stödja vuxna personer med insomni

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johansson Emelie; Närfors Ulrika; [2019]
  Nyckelord :Insomni; omvårdnadsåtgärder; intervention;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av sekundärpreventiv omvårdnad vid takotsubo kardiomypati : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annelie Johansson; Ulrika Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Takotsubo kardiomyopati (TK) är ett syndrom som uppvisar liknande symtom som vid en akut hjärtinfarkt. EKG-bild och hjärtskademarkörer i serum kan också tala för en akut hjärtinfarkt men vid kranskärlsröntgen påvisas normala kranskärl. LÄS MER

 4. 4. Lärplattan i förskolan : Ett lärande verktyg i matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rozgar Hamad; Ulrika Johansson; [2019]
  Nyckelord :förskolan; matematik; lärplatta; interaktion och samspel; lärande; pedagogers förhållningssätt;

  Sammanfattning : Den digitala tekniken, lärplattan- har under en längre tid varit ett redskap i skolan och nu mer förekommande även i förskolan som ett hjälpmedel som lyfts fram för att ge barnen en ökad möjlighet att möta, förstå och ge ny kunskap i olika ämnesområden i undervisningen, som till exempel matematik. I denna studie undersöker vi förskollärarnas erfarenheter och inställningar till hur lärplattan används som ett pedagogiskt komplement till matematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. En pappa kan göra allt utom att amma – Specialistsjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd till pappor på BVC

  Magister-uppsats,

  Författare :Katja Loguin; Ulrika Johansson; [2018-03-01]
  Nyckelord :CHC- nurse; empowerment; family centered care; fathers; parenthood; self-efficacy; support; BHV-sjuksköterska; empowerment; amiljecentrerad omvårdnad; föräldraskap; pappor; self-efficacy; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen ska Barnhälsovården (BHV) erbjuda föräldrastöd och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i föräldraskapet för alla föräldrar. Forskning visar att pappor kan uppleva svårigheter i sin föräldraroll, känna sig exkluderade i kontakten med BHV och inte känna sig bemötta som en lika viktig förälder som mamman. LÄS MER