Sökning: "Ulrika Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Ulrika Johansson.

 1. 1. Vård i livets slutskede: nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michelle Berndtsson; Ulrika Johansson; [2019-08-08]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; medicinavdelning; äldre patienter; vård i livets slutskede; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukhusens medicinavdelningar är komplexa och krävande arbetsplatser och vården som patienterna på dessa avdelningar behöver varierar oerhört. Det är inte ovanligt att de ansvariga sjuksköterskorna vårdar kurativa patienter parallellt med döende patienter. LÄS MER

 2. 2. Lärplattan i förskolan : Ett lärande verktyg i matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rozgar Hamad; Ulrika Johansson; [2019]
  Nyckelord :förskolan; matematik; lärplatta; interaktion och samspel; lärande; pedagogers förhållningssätt;

  Sammanfattning : Den digitala tekniken, lärplattan- har under en längre tid varit ett redskap i skolan och nu mer förekommande även i förskolan som ett hjälpmedel som lyfts fram för att ge barnen en ökad möjlighet att möta, förstå och ge ny kunskap i olika ämnesområden i undervisningen, som till exempel matematik. I denna studie undersöker vi förskollärarnas erfarenheter och inställningar till hur lärplattan används som ett pedagogiskt komplement till matematikundervisning. LÄS MER

 3. 3. En pappa kan göra allt utom att amma – Specialistsjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd till pappor på BVC

  Magister-uppsats,

  Författare :Katja Loguin; Ulrika Johansson; [2018-03-01]
  Nyckelord :CHC- nurse; empowerment; family centered care; fathers; parenthood; self-efficacy; support; BHV-sjuksköterska; empowerment; amiljecentrerad omvårdnad; föräldraskap; pappor; self-efficacy; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen ska Barnhälsovården (BHV) erbjuda föräldrastöd och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i föräldraskapet för alla föräldrar. Forskning visar att pappor kan uppleva svårigheter i sin föräldraroll, känna sig exkluderade i kontakten med BHV och inte känna sig bemötta som en lika viktig förälder som mamman. LÄS MER

 4. 4. Att läsa med förståelse : En kvantitativ studie om undervisning i läsförståelse årskurs 1–3

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för HumanIT (from 2013)

  Författare :Ulrika Johansson Jemail; [2018]
  Nyckelord :reading comprehension; reading comprehension strategies; teaching models; metacognition; survey; läsförståelse; läsförståelsestrategier; undervisningsmodeller; metakognition; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur lärare i åk 1–3 beskriver att de arbetar för att utveckla elevernas läsförståelse. I denna kvantitativa studie har hundra lärare som undervisar i åk 1–3 runt om i Sverige fått svara på en webbenkät. LÄS MER

 5. 5. Maria från Magdala som uppståndelsevittne

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Ulrika Johansson; [2018]
  Nyckelord :Maria från Magdala; Uppståndelsevittne; Mariaevangeliet; Jesu uppståndelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER