Sökning: "Ulrika Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Ulrika Johansson.

 1. 1. Hur lärare i grundsärskola understödjer elevers läsutveckling: En multipel fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Johansson; Anna-Lena Grundström; [2020]
  Nyckelord :Läsutveckling; intellektuell funktionsnedsättning; läsförståelse; lässtrategier; läsundervisning;

  Sammanfattning : Att kunna läsa är viktigt i ett samhälle där information och kommunikation ofta sker genom skrift. Syftet med denna studie var att undersöka och belysa hur några lärare inom grundsärskolan, årskurs 7-9, understödjer elevers läsutveckling. Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Hur kan det visuella bli taktilt? : Textilslöjdlärares pespektiv på arbetet med en elev med blindhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ulrika Johansson Staffans; [2020]
  Nyckelord :blindhet; synnedsättning; textilslöjd; slöjd; instruktioner; anpassningar; taktil pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sammanslagning av enheter : människor och organisationskulturens betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ulrika lngemarsson; Elisabeth Johansson; [2020]
  Nyckelord :Organizational culture; artifacts; mergers and acquisitions; post-merger; social identity; organizational identity; municipalities; social relationships; Organisationskultur; artefakter; sammanslagningar; efter sammanslagning; social identitet; organisationsidentitet; kommun; sociala relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sammanslagningar är vanligt förekommande och görs bland annat av ekonomiska skäl. Det är vanligt att sammanslagningar inte ger önskat resultat och skapar sämre moral och arbetskultur. Den mänskliga faktorn och organisationskulturen förbises då fokus ofta ligger på ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Vård i livets slutskede: nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michelle Berndtsson; Ulrika Johansson; [2019-08-08]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; medicinavdelning; äldre patienter; vård i livets slutskede; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukhusens medicinavdelningar är komplexa och krävande arbetsplatser och vården som patienterna på dessa avdelningar behöver varierar oerhört. Det är inte ovanligt att de ansvariga sjuksköterskorna vårdar kurativa patienter parallellt med döende patienter. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder vid insomni : En litteratursammanställning av kunskap kring omvårdnadsåtgärder för att stödja vuxna personer med insomni

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johansson Emelie; Närfors Ulrika; [2019]
  Nyckelord :Insomni; omvårdnadsåtgärder; intervention;

  Sammanfattning : .... LÄS MER