Sökning: "Ulrika Krantz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulrika Krantz.

 1. 1. Mexikanska sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad till och av personer med diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ulrika Krantz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur skola och hem kan mötas i samverkan : En småskalig kvalitativ studie om positiva samverkansfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Möller; Sandra Krantz; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; kommunikation; relationer; samverkan; skolan; specialpedagog; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete har en kvalitativ forskningsansats som berör samverkan mellan skola och hem. Samverkan är ett aktuellt och viktigt inslag i skolans kontext vilket skollag, styrdokument samt forskning berör. LÄS MER