Sökning: "Ulrika Líndqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Ulrika Líndqvist.

 1. 1. Auf Schwedisch berlinern? : Das Berlinische in Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz in schwedischer Übersetzung

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Tyska

  Författare :Fredrica Särdquist; [2021]
  Nyckelord :translation; Berlin; dialect; colloquial; slang; variety; marker; Döblin; Wallenström; adequance; compensation; Alexanderplatz; Übersetzung; Berlinisch; Berlinerisch; Dialekt; Umgangssprache; Varietät; Adäquanz; Kompensation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Berlin Dialect in Swedish? : How Berlin Dialect is Represented in the Swedish Translation of Berlin Alexanderplatz Alfred Döblin’s modern novel Berlin Alexanderplatz, first published in 1929, is strongly characterized by the Berlin dialect and colloquial speech. The first complete Swedish translation of this renown work was conducted by Ulrika Wallenström in 1978. LÄS MER

 2. 2. Evaluation and development of FacePrint: A tool for the design of facial prostheses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Agnesa Halipi; Ulrika Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : FacePrint is a project developed by a consortium that aims to efficiently provide facial prostheses, mainly nose and ear prostheses. One of the companies involved in the project is Purple Scout. Their task was to develop the interface that the clinicians will use to design the prosthesis. LÄS MER

 3. 3. Akut : En analys av begreppets karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser inom ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annelie Carlsten; Ulrika Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :critical; severe; acute; ambulance; prehospital; emergency; care och paramedic;

  Sammanfattning : Syftet var att studera begreppet akut i avsikt att identifiera dess karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser inom ambulanssjukvården. Intresset väcktes då begreppet används i flera olika sammanhang och är individuellt upplevt, vilket kan missuppfattas i kontakten med patient och annan vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Att bli fri från alkoholberoende – en intervjustudie om vägen till nykterhet.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabell Persson; Ulrika Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Alkoholberoende Konsekvenser Förändringsprocess Motivation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Alkohol är det mest förekommande berusningsmedlet i Sverige och i västvärlden. Ett alkoholberoende kan orsaka omfattande problem och konsekvenser både för individen som är beroende och för dennes omgivning. LÄS MER

 5. 5. Pedagoger och elevers möte med lokalhistora på låg- och mellanstadiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ulrika Lindqvist; [2011]
  Nyckelord :lokalhistoria; historiemedvetande; identitetsbildning; historia- en kritisk process; historia - möte med det mångkulturella;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisningen i lokalhistoria genomförs på låg- och mellanstadiet. Valet av låg- och mellanstadiet gjordes därför att i kursplanen, i historia, finns en måluppfyllelse för år fem som innebär att eleverna skall känna till sin hembygd samt hur den har format kulturarvet. LÄS MER