Sökning: "Ulrika Larsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrika Larsen.

  1. 1. Verka - som i samverka eller motverka? : CO - in cooperate or counteract?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Ulrika Larsen; [2008]
    Nyckelord :Medling; Unga lagöverträdare; Socialrätt; Straffrätt; Samverkan;

    Sammanfattning : Den 1 januari 2008 infördes ett lagstadgat obligatorium för Sveriges samtliga kommuner att kunna erbjuda medling med anledning av brott i de fall där gärningsmannen är under 21 år.Medling är ett möte mellan gärningsman och brottsoffer tillsammans med en opartisk medlare där parterna ges möjlighet att tala om brottet och dess följder. LÄS MER