Sökning: "Ulrika Lidberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulrika Lidberg.

 1. 1. Effekten av olika preventiva insatser vid kardiovaskulära sjukdomar : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Lidberg; [2019]
  Nyckelord :cardiovascular disease; prevention; intervention; sense of coherence; kardiovaskulära sjukdomar; prevention; intervention; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulär sjukdom är vida spridd över världen. Många riskfaktorer för sjukdomen bör kontrolleras med hjälp av hälsopreventiva insatser och kompletteras med läkemedelsbehandling. Syfte: Syftet var att undersöka vilka preventiva insatser som studerats för patienter med vaskulära sjukdomar, och effekterna av dessa. LÄS MER

 2. 2. Heltidsarbetande brandmän : Hur brandmannayrket påverkar work life balance och pappaledigheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Josefin Wikman Klang; Ulrika Lidberg Spångberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER