Sökning: "Ulrika Liljegren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulrika Liljegren.

 1. 1. Invandrares väg till arbete genom Arbets- och Integrationscenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Eriksson; Ulrika Liljegren; [2011]
  Nyckelord :AIC; Utländsk bakgrund; långtidsarbetslöshet; integration; Assimilering; segregation; invandrare;

  Sammanfattning : ABSTRACT This research explores how the Work Integration Center (AIC) supports unemployed immigrants in acquiring jobs and how the practical work helps immigrants in entering the labour market. It employs qualitative research approach through semi-structured interviews staff members at AIC and municipal commissioners of education and labour market in the municipality of Malmö. LÄS MER

 2. 2. Vård i livets slut : Faktorer som stödjer sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karina Aronsson; Ulrika Hörberg; Gunilla Liljegren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND: En av de mest krävande uppgifter sjuksköterskor har, är omvårdnad av personer som befinner sig i livets slut. Förr var döden en del av livet och fanns dagligen i människors närhet. Idag betonas ungdom, hälsa och en kultur som är dödsförnekande. LÄS MER