Sökning: "Ulrika Lindberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ulrika Lindberg.

 1. 1. Finns det ett samband mellan patientskattning av allians och tidig förbättring i psykoterapi? - en undersökning inom primärvården

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara-Lisa Albrekt; Ulrika Lindberg; [2018]
  Nyckelord :allians; feedback-informerad terapi; ORS SRS; tidig förbättring i psykoterapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka ett eventuellt samband mellan allians och förbättring under de första tre samtalen i psykoterapi. Undersökningen utfördes i ordinarie primärvårdsverksamhet och behandlingen var reguljär psykologbehandling med KBT. LÄS MER

 2. 2. Familjecentrerad vård i Sverige och Italien : En jämförande studie av intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Lindberg; Marco Pintarelli; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Smittad av den moderna pesten : Att vara smittbärare av meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nina Kristensson; Ulrika Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Contagious; methicillin resistant staphylococcus aureus; MRSA; patients experience; Meticillinresistenta staphylococcus aureus; MRSA; patientens upplevelse; smittsam;

  Sammanfattning : Historiskt sett har personer med smittsamma infektioner uteslutits från samhället.Personerna har setts med avsky och rädsla från omgivningen med risk för att överförasmittan. Multiresistenta bakterier (MRB) är ett ökande problem världen över ochorsakar stort lidande för patienter. LÄS MER

 4. 4. Kultur i skolan : Undersökning av ett samarbete mellan en lärare och en museipedagog

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ulrika Gustafsson; [2005]
  Nyckelord :skolor; museer; museipedagogik; kulturutbud; barn; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker samarbetet mellan Malmö Museer och en skolklass som besökt museets verksamhet Ask och Embla Klubben. Inledningsvis presenteras en statlig satsning, en kartläggning av kulturutbudet för barn, för att fördjupa kunskapen i området. LÄS MER