Sökning: "Ulrika Lundqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulrika Lundqvist.

 1. 1. Transspråkande undervisningsmetoder inom sfi : En kvalitativ studie av sfi-lärares utsagor om elevers modersmål som resurs i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ulrika Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Swedish for immigrants; transilingual teaching within sfi; mother tongue as a resource within sfi; transilinguaism in adult education; translanguaging in adult education; svenska för invandrare; transspråkande inom sfi; modersmål som resurs inom sfi; transilinguaism in adult education; translanguaging in adult education;

  Sammanfattning : I Sverige talas det många olika språk utöver svenskan och officiellt råder det en flerspråkig norm där också Skolverkets styrdokument betonar vikten av att tillvarata elevens alla kompetenser. Trots det råder det i praktiken ibland en enspråkig norm inom svenskt utbildningsväsende. LÄS MER

 2. 2. Hästägaren som konsument - Beslutsprocessen för högengagerande produkter och tjänster

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristina Andersson; Kristina Andersson; Jeanette Lundqvist; Ulrika Rubensson; [2006]
  Nyckelord :Hästägare; Beslutsprocess; Högt engagemang; Köpbeteende; Djur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att öka förståelsen av hästägaren som konsument. Vi har valt att belysa detta genom att titta på beslutsprocessen för högengamangsprodukter och tjänster. Metod: Två olika metoder har använts som grund till uppsatsen. LÄS MER