Sökning: "Ulrika Mohlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulrika Mohlin.

 1. 1. Taktikreglementen i Marinen : Hur har införandet av TRM 1(A) påverkat Marinens syn på uppdragstaktik och manöverkrigföring?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Mohlin; Max Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Mission-type orders; Manoeuvre warfare; Tactical doctrines; Tactical doctrines; Uppdragstaktik; manöverkrigföring; taktikreglemente; militärteori;

  Sammanfattning : I Försvarsmaktens doktriner uttrycks manöverkrigföring och uppdragstaktik som teori och lednings­filosofi. I de taktiska reglementena beskrivs hur uppdragstaktik och manöverkrigföring tillämpas som metod i händelse av fred, kris eller krig. LÄS MER

 2. 2. Tillbaka till samhället : En undersökning av unga vuxna deltagare i verksamheten Catch Up

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Ulrika Zafran; Emmelie Mohlin Z; [2011]
  Nyckelord :Catch Up; psykisk ohälsa; primär och sekundär socialisation; socialt kapital och Uppmärksamhet.;

  Sammanfattning : Fokuset i denna uppsats ligger på att undersöka hur vilken roll Catch Up spelar för de unga vuxnas återintegrering i samhället via studier och arbete. Studien vill vidare undersöka om större förmåga att integrera sig i samhället stärker deltagarens egen roll i samhället, ändrar dennes attityder mot sig själv och andra samt ökar kommunikationsförmågan. LÄS MER