Sökning: "Ulrika Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Ulrika Olsson.

 1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av inkontinens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Olsson; Ulrika Sundberg; [2018]
  Nyckelord :faecesinkontinens; upplevelse; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbades 5526st personer av inkontinens 2017. Inkontinens innebär läckage av urin eller faeces. Urininkontinens kan bero på försvagad bäckenbottenmuskulatur efter till exempel en vaginal förlossning eller kan bero på avflödeshinder i urinröret. LÄS MER

 3. 3. Sexuella närmanden på internet : En explorativ studie om hur niondeklassares risk för att utsättas kan påverkas av deras internetvanor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Johanna Krall Olsson; Ulrika Stark; [2018]
  Nyckelord :Sexuella närmanden; internetvanor; unga personer; risker; samband;

  Sammanfattning : Sexual approaches on the internet - An exploratory study on how ninth graders risk of exposure can be affected by their habits The purpose with the study was to do an exploratory study of the risk of ninth graders in Västra Götaland being exposed to sexual approaches on the internet and if it is affected by their internet habits. To do the examine a quantitative survey method was used. LÄS MER

 4. 4. “Vi leker kunskap” : Lek som verktyg för lärande genom ett pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sabina Andersohn; Ulrika Olsson; [2018]
  Nyckelord :aktiv pedagog; förskola; lek som verktyg; lustfyllt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka verksamma förskollärares erfarenheter av att arbeta med leksom verktyg för lärande. Detta undersökte vi genom kvalitativa intervjuer av semistruktureradkaraktär med sex stycken förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av god matematikundervisning : Fokus på taluppfattning ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Bergroth; Ulrika Olsson; [2018]
  Nyckelord :framgångsrik matematikundervisning; kategoriskt perspektiv; matematiksvårigheter; relationellt perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematikkunskaperna i svensk skola har enligt TIMSS och PISA dalat under många år.  Skolverket har därför genomfört nationella insatser i form av kompetensutveckling för lärare samt infört ett obligatoriskt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1. LÄS MER