Sökning: "Ulrika Schmidt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ulrika Schmidt.

 1. 1. Idrottslärarstudenters upplevelser av dans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :ulrika schmidt; [2019]
  Nyckelord :Dans; idrott och hälsa; studenter; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka idrottslärarstudenters erfarenheter av dans. Studien undersöker även vilka upplevelser idrottslärarstudenterna har av dans och vilken syn de har på dansens roll i idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelser av omklädningsrum i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Schmidt; [2018]
  Nyckelord :omklädningsrum; elever; skola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER