Sökning: "Ulrika Schmidt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ulrika Schmidt.

 1. 1. Idrottslärarstudenters upplevelser av dans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :ulrika schmidt; [2019]
  Nyckelord :Dans; idrott och hälsa; studenter; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka idrottslärarstudenters erfarenheter av dans. Studien undersöker även vilka upplevelser idrottslärarstudenterna har av dans och vilken syn de har på dansens roll i idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Individuella läsläxor : anses det svårt och tidskrävande eller motiverande och lustfyllt utifrån lärarnas perspektiv?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ulrika Syvänen; Victoria Ödqvist; [2019]
  Nyckelord :individuella läsläxor; läsning; läxor; motivation;

  Sammanfattning : För att varje elev ska utveckla en god läsförmåga krävs det att läraren känner sina elever och vet vilken nivå de befinner sig på i sin läsutveckling. Forskare, som Schmidt (2013), Frost (2009), Alatalo (2011) och Sanden (2013), förklarar att för att utveckla sin läsförmåga måste eleverna få möta texter som ligger inom den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att de varken är för lätta eller för svåra för den enskilde individen. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser av omklädningsrum i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Schmidt; [2018]
  Nyckelord :omklädningsrum; elever; skola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER