Sökning: "Ulrika Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Ulrika Svensson.

 1. 1. Kön eller kompetens : Hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Henny Bucht; [2019]
  Nyckelord :Gender; Journalism; Sporting commentator; Public reactions; Genus; Journalistik; Sportkommentator; Publikreaktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga sportkommentatorer och experter ser på kommentarer och kritik som de får av publiken. LÄS MER

 2. 2. Jämförande analys av särskolans läroplaner 1990 och 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ulrika Svensson; [2017]
  Nyckelord :Läroplansanalys; Läroplan för grundsärskolan 2011; Läroplan för den obligatoriska särskolan; nivåmodellen; läroplansteori; läroplanskod;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att jämföra Läroplan för den obligatoriska särskolan med Läroplan för grundsärskolan 2011 genom en dokumentanalys och användandet av nivåmodellen utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att Läroplan för grundsärskolan 2011 är mer kunskapsbetonad, dessutom är den mer kortfattad och fokuserad i sin formulering i jämförelse med Läroplan för den obligatoriska särskolan som i sina skrivningar tar med förklaringar, beskrivningar och motiveringar. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ulrika Ögren; [2016]
  Nyckelord :Förskola; kontext; tolka; förståelse; hermeneutiken; redskap; förskollärare; betydelse; positionering och föreställning;

  Sammanfattning : Ulrika Ögren (2016). Förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker. Halmstad Förskollärarutbildning: Halmstad Högskola. Forskare (Granberg, 2003; Nelson & Svensson, 2005) anser att leksaker från hemmet är viktiga och har betydelser för barn - bland annat att leksaker kan skapa trygghet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av teamarbete vid vård av patienter i prehospital miljö. : En intervjustudie med sjuksköterskor från ambulansverksamheten och sjuksköterska/läkare från ambulanshelikopter.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ulrika Lövqvist; Anna Svensson; [2016]
  Nyckelord :ambulance; HEMS helicopter emergency medical services ; nurse; doctor; teamwork; collaboration; ambulans; HEMS helicopter emergency medical services ; sjuksköterska; läkare; teamarbete; samverkan;

  Sammanfattning : Introduktion: I den moderna prehospitala akutsjukvården kan ambulansens och ambulanshelikopterns samverkan ha stor betydelse för den svårt skadade eller sjuka patienten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad sjuksköterskor inom ambulansen och sjuksköterska/läkare från helikoptern/akutbilen upplevde kunde påverka teamarbetet i den prehospitala miljön. LÄS MER

 5. 5. Empati i förskolan : Hur förskollärare främjar barns empatiska utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Ståhl Granlund; Ulrika Svensson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; empati; förskollärare;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur förskollärare främjar barns utveckling av empati i förskolan. I livets sociala sammanhang ser vi empatiförmågan som en grundpelare. För att barns empatiförmåga ska utvecklas krävs det ett samspel med andra barn och viktiga vuxna och där har förskolläraren en betydande roll. LÄS MER