Sökning: "Ulrika Wide"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ulrika Wide.

 1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av smittskydd på svenska ridskolor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ulrika Nordling; [2017]
  Nyckelord :enkät; smittskydd; häst; infektionssjukdomar;

  Sammanfattning : I Sverige finns ca 360 000 hästar och en bred och mångfacetterad hästsektor. Ridsporten är landets sjätte största föreningsidrott. Vid en kartläggning år 2004 fanns det 730 svenska ridskolor. Ridskolan är ett forum där många får sin första kontakt med hästar. LÄS MER

 3. 3. SpecialBVC : En hjälp för barn och föräldrar vid uppfödningsproblem?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Lindahl; [2016]
  Nyckelord :child health services; feeding and eating disorders of childhood; social environment; socioeconomic factors; Barnhälsovård; uppfödningsproblem; psykosocial deprivation; uppväxtmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Upp till 25 % av alla barn har någon gång under uppväxten någon typ av uppfödningsproblem.  Begreppet uppfödningsproblem brukar innefatta någon form av svårighet med att suga, tugga och svälja och delas ofta in i olika kategorier beroende på symtombild eller tänkt orsak. LÄS MER

 4. 4. Open source och öppen utveckling: En studie om vilken roll som en större öppenhet,med betoning på användning av open source, kan ha inom ramen för ICT4D-projekt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ulrika Eklund; Linnea Larsson; [2016]
  Nyckelord :ICT4D; open source; transparens; deltagande; samarbete; öppen utveckling; öppenhet; hållbarhet; skalbarhet; projekt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is partly to identify and describe the conditions that arenecessary for ICT4D projects using open source software to become successful, but also toidentify what possibilities and difficulties come with a greater openness. The result of thisstudy can be used as guidance when planning and executing ICT4D projects. LÄS MER

 5. 5. Kenyan teachers´perspectives on working with students from slum areas in Nairobi. : A qualitative study.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ulrika Petersson; [2013]
  Nyckelord :Teacher perspective; Trauma; Basic needs; Home situation; Slum; Kenya;

  Sammanfattning : The aim with this study was to give awareness about the school situation for students living in the slum areas of Nairobi. The purpose was to raise the teachers’ perspectives about working with these students. Previous researches around the topic were studied to gain a better knowledge for the subject. LÄS MER