Sökning: "Ultra High Performance Concrete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ultra High Performance Concrete.

 1. 1. Dimensionering av pelare och balkar i ett bostadshus med UHPC, respektive NC : En jämförelsestudie ur aspekten, en hållbar design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Axel Persson; Rikhard Rautjärvi; [2021]
  Nyckelord :NC; Normal Concrete; UHPC; Ultra High Performance Concrete; LCA; ETABS; CO2- utsläpp; Kostnader; Materialåtgång; Normal betong; Ultra-högpresterande betong;

  Sammanfattning : It is a well-known problem that concrete needs to be made more efficient and that it is the large consumption of cement that is the major contributing factor to the nearby need. There is a zero vision of a climate-neutral concrete where all CO2 emissions in the life cycle of the concrete are to be reset by 2050. LÄS MER

 2. 2. Miljö - och kostnadsanalys av UHPC som reparationsmaterial för bropelare

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Saraj Huq; Ivan Milosevic; [2020]
  Nyckelord :UHPC; Ultra-high performance concrete; LCA; LCC; lifecycle cost; lifecycle analysis; environmental impact; concrete structures; bridge pillar; concrete repair; repair methods; durability; supplementary cementitious materials; sustainability; UHPC; ultrahögpresterande betong; LCA; LCC; livscykelkostnad; livscykelanalys; miljöpåverkan; betongkonstruktioner; bropelare; betongreparation; reparationsmetod; tillsatsmaterial; hållbarhet;

  Sammanfattning : Byggindustrin har i dagsläget en negativ klimatpåverkan och infrastrukturen likaså. Många länder har därför försökt undersöka möjligheten att hitta ett långsiktigt och hållbart alternativ till det konventionella reparationsmaterialet. LÄS MER

 3. 3. Design of Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete Bridges : A Comparative Study to Conventional Concrete Bridges

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktor Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Bridge design; CO2 emissions; Mechanical properties and behaviour; Straight short steel fibres; UHPC; UHPFRC; Bro dimensionering; CO2 utsläpp; Korta raka stålfibrer; Mekaniska egenskaper och beteende; UHPC; UHPFRC;

  Sammanfattning : The use of Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete (UHPFRC) in the construction industry started in the 1990s and has since then been used for bridges all over the world. The mechanical properties and the dense matrix result in lower material usage and superior durability compared to conventional concrete, but the implementation of UHPFRC in the Swedish industry has been delayed. LÄS MER

 4. 4. Development of UHPC concrete using mostly locally available raw materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lennart Nilsson; [2018]
  Nyckelord :UHPC; Ultra High-Performance Concrete;

  Sammanfattning : The concrete technology has during the last century changed dramatically where the concept of high strength concrete has gone from 30MPa to well over 100MPa. UHPC has many areas of application and is used more and more frequently in all manner of structures. LÄS MER

 5. 5. Vattenavvisande impregnering av betong : Framställning och undersökning av vattenavvisande betongytor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Basir Nasiri; Alexander Oliva Rivera; [2015]
  Nyckelord :betong; hydrofob; superhydrofob; impregnering; kontaktvinkel; roll-off; tekniska textilier; silikonformar; ytskydd; ultrahögpresterande; CBI; vattenavvisande; examensarbete; ytmodifiering; SP;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att utveckla och utvärdera vattenavvisande betongytor. Idén grundades på ett antagande om att nano-modifiering av betongytan i kombination med en hydrofob impregnering kan resultera i superhydrofob betong. LÄS MER